Publicaties

Onder dit kopje kunt u mijn meest recente publicaties vinden, met een link naar hun PDF bestanden (klik hier). Voor Nederlandstalige publicaties klikt u hier. Een lijst met Engelstalige publicaties vindt u hier en Duitstalige vindt u hier. Het betreft onder dit kopje allemaal wetenschappelijke publicaties.