Over mij

Wat heb ik gedaan?

In Nederland sta ik bekend om mijn kritiek op de loonmatiging. Loonmatiging heeft Nederland een lange periode van zeer lage productiviteitsgroei gebracht. Dit is conform de Wet van Kleinknecht: 1% minder (meer) loongroei betekent op macroniveau ca. 0.3 – 0.5% minder (meer) groei van de toegevoegde waarde per arbeidsuur.[1] Lage productiviteitsgroei leidt tot een meer arbeidsintensieve groei, want wie niet slim is met technologie, moet vlijtig zijn. Het is te gek voor woorden, dat Duitsland intussen (met twintig jaren vertraging) het Nederlandse voor­beeld volgt, met alle gevolgen van dien.[2]

De hoofdmoot van mijn werk ligt op andere terreinen. Ik ben gepromoveerd op de lange golfbewegingen in de economie (de Kondratieff-Schumpeter golf). In mijn proefschrift kwam ik tot de overtuiging dat Schumpeter gelijk had: lange periodes van hogere groei worden gedreven door clusters van doorbraak-innovaties.[3]

Na mijn proefschrift heb ik in Nederland innovatie-enquêtes gehouden en hoorde ik bij het team dat een innovatie-enquête voor de EU ontwikkelde, de zog. Community Innovation Survey (CIS). De CIS wordt sinds 1996 in alle EU landen onder leiding van Eurostat doorgevoerd. De ruime beschikbaarheid van EU-brede en internationaal vergelijkbare innovatiegegevens zoals de CIS is een walhalla voor econometristen. En het moet gezegd: we weten tegenwoordig ook echt méér over determinanten (en gevolgen) van innovatie.

Meer recent raakte ik gefascineerd door de impact van arbeidsverhoudingen op innovatie. We vinden sterke aanwijzingen dat ‘structurele hervormingen’ van arbeidsmarkten (bijv. versoepeling van het ontslagrecht) innovatie negatief beïnvloeden. Dit geldt niet voor het ‘garage business’ model van innovatie (zoals in Silicon Valley). Het geldt vooral in sectoren die naar het model neigen dat we in de literatuur als ‘creatieve accumulatie’ (of ‘routine model’) van innovatie aanduiden.

[1] Vergeer, R. & Kleinknecht, A. (2011): ‘The impact of labor market deregulation on productivity: A panel da­ta analysis of 19 OECD countries (1960-2004)’, Journal of Post-Keynesian Economics, Vol. 33 (No. 2), p. 369-404; en: Vergeer, R. & Kleinknecht, A. (2014): ‘Does labor market deregulation reduce labor productivity growth? A panel data analysis of 20 OECD countries (1960-2004)’, International Labour Review, 153(3), p. 365-393.

[2] Kleinknecht, A. & Kleinknecht, R.H. (2015): ‘De erosie van Made-in-Germany’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 100 (4702), p. 38-41.

[3] Voorbeelden van opgaande lange golven zijn de ‘Spoorweg-Kondratieff‘ van 1848-73, de ‘Belle Epoque‘ voor de Eerste Wereldoorlog of het ‘Golden Age of Capitalism‘ (1948-1975); zie bijv. Kleinknecht, A.,Mandel, E. & Wallerstein, I. (editors): New findings in long-wave research, London: Macmillan, 1992. http://www.socialeurope.eu/book/re-no-6-how-structural-reforms-of-labour-markets-harm-innovation/