Dutch

Kleinknecht, A. (2022) Laat ons de krappe arbeidsmarkt koesteren! Economisch Statistische Berichten, 19-05-2022, p. 199.

Kleinknecht, A. (2022) Boekbespreking van Edin Mujagic: Keerpunt 1971, Haarlem: Bram+deLeeuw 2021.

Kleinknecht, A. (2021) MMT moet scherpere grenzen stellen aan monetaire financiering, Economisch Statistische Berichten, 15 april 2021, blz. 174-176l

Kleinknecht, A. (2021) boekbespreking van D. Bezemer, Een land van kleine buffers, Uitgeverij Pluim, Amsterdam/Antwerpen.

Kleinknecht, A. (2020): boekbespreking van L. Delsen (ed.), Empirical Research on an Unconditional Basic Income in Europe (Springer, 2019), in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 36(3): 360-362.

Kleinknecht, A. (2020): boekbespreking van Bert de Vries: Ontspoord Kapitalisme, Amsterdam: Prometheus, 2020, blog:  Economisch Statistische Berichten, juni 2020.

Kleinknecht, A. (2020): Het onvoorwaardelijke basisinkomen is een doodlopende weg, in Economisch Statistische Berichten van juni 2020.

Kleinknecht, A. (2020): De polder heeft het populisme over zichzelf afgeroepen, ESB-dossier, juni 2020.

Kleinknecht, A. (2020): Onvoorwaardelijk basisinkomen in verkiezingsprogramma leidt tot zetelverlies, blog 21 april 2020.

Kleinknecht, A. (2020): Eurozone moet de geldpers aanzetten voor Italië, Blog op www.esb.nu van 17 april 2020.

Kleinknecht, A. (2020): ‘Productiviteitscrisis vraagt om een linkse lente, in: Socialisme & Democratie 2020-1 (Den Haag: Wiardi Beckman Stichting)

Kleinknecht, A. (2019): ‘De neoklassieke econoom kan de productiviteitscrisis niet verklaren’, in Economisch Statistische Berichten, Vol. 103(4778): 472-475.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/ESB-2019-prod-crisis.pdf

Kleinknecht, A. (2018): ‘CPB moet naar productiviteitseffecten loonmatiging kijken’, Blog: https://esb.nu/blog/20048297/cpb-moet-naar-productiviteitseffecten-van-loonmatiging-kijken.

Kleinknecht, A. (2019): ‘Kritische kanttekeningen bij een basiskomen c.q. een ‘Negatieve Inkomsten­belasting’ in M. Somers (red.), Sociale zekerheid in onzekere tijden, Brussel: Minerva, p. 244-261.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/Minerva-Basisinkomen.pdf

Kleinknecht, A.: ‘Negatieve inkomstenbelasting is inefficiënt instrument’, in Economisch Statistische Berichten, 103e jaargang, 4 april 2018: https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/ESB-NIB-OBI.pdf

Kleinknecht, A. & Kleinknecht, R.H.: ‘Duitse ziekteverschijnselen opgewekt door Schröders hervormingen, in FD van 4-6-2018, p. 9: https://fd.nl/opinie/1256484/duitse-ziekteverschijnselen-opgewekt-door-schroders-hervormingen

Kleinknecht, A. (2017): ‘Afschaffen dividendbelasting kan roekeloze overnames aanmoedigen’, Trouw, 29-11-2017, p. 21 https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/11/Trouw-Dividend.pdf

Kleinknecht, A. (2017): ‘Wetenschap en technologie in het regeerakkoord – drie kritische kanttekeningen’, in TPE/digitaal https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/11/TPE-Regeerakkoord-24-okt-2017.pdf

Kleinknecht, A. (2016): ‘Weinig innovatie – veel banen!’, Economisch Statistische Berichten, jaargang 101, (13-10-2016), p. 662. https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/ESB-weinig-inno-veel-jobs.pdf

Kleinknecht, A., Kok, J., Ligteringen, B., Joop Schippers, J., Van Egmond, A. (2016): ‘Een onvoorwaardelijk basisinkomen of een basisbaan?’, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 32(4): 360-376. Click hier

Kleinknecht, A. & Kleinknecht, R.H. (2015): ‘De erosie van Made-in-Germany’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 100 (4702), p. 38-41. Click hier

Kleinknecht, A. (2015): ‘Arbeidsmarktonderzoek in Nederland: veel Walras, weinig Schumpeter’, in K. Chkalova, A. Goudzwaard, J. Sanders & W. Smits (red.), De Nederlandse Arbeidsmarktdag, Den Haag: CBS & TNO, p. 39-49. Click hier

Kleinknecht, A. (2014): ‘Een erfenis van Schumpeter. Waarom  arbeidsmarktrigiditeiten nuttig kunnen zijn voor innovatie’ (Afscheidsoratie TU Delft, November 2013), in TPEdigitaal, jg. 8(3): 31-48. Click hier

Kleinknecht, A. (2013): ‘Moet Nederland wel fundamenteel onderzoek doen? Een opmerking bij het regeer­ak­koord’, Tijdschrift voor Openbare Financiën http://wimdreesstichting.nl/page/downloads/TvOF_2013_nummer_1_4.pdf)

Kleinknecht, A., Naastepad, C.W.M., Storm, S.T.H. & Vergeer, R. (2013): ‘Soepel ontslag en innovatie’, Eco­no­misch Statistische Berichten, Vol. 98 (4655), p. 134-137.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/ESB-Soepel-ontslag-3-2013.pdf

Verspagen, B., A. Kleinknecht & Frenken, K. (2013): ‘Canon deel 6: Innovatie‘, Economisch Statistische Berichten, Vol. 98 (4656), p. 184-187.

Kleinknecht, A., Van Schaik, F.N. & Zhou, H. (2013): ‘Het belang van het innovatieregime voor flexibel werk en innovatie, Economisch Statistische Be­richten, Vol. 98 (4659), p. 276-279.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/ESB-innov-regime-test.pdf

Kleinknecht, A. (2012): ‘Een alternatieve visie op de eurocrisis’, in: Jaarboek. Koninklijke Vereniging voor de Staats­huishoudkunde, Den Haag: Sdu, p. 29-37; reprinted in: R. Cuperus, A. Pilon & J. M. Wiersma (red.): De politiek van de Euro, Amsterdam: Van Gennep (2013), p. 213-223.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/KVS-Eurocrisis.pdf

Kleinknecht, A., Naastepad, C.W.M. & S. Storm (2012): ‘Moet de arbeidsmarkt wel moderner? Een essay over het onder­schat­te nut van ontslagbescherming’, Socialisme & Democratie, Vol. 69(3), April 2012 (Den Haag: Wiardi Beckman Stichting).

Kleinknecht, A. (2012): ‘Juist een links kabinet moet solide begroten!’, in: WBS Cahier, Den Haag: Wiardi Beckman Stichting, April 2012.

Kleinknecht, A. (2011): ‘Kartelvorming in topsectoren’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 96 (no. 4622), p. 689.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/ESB-Kartels-in-Topsect.pdf

Kleinknecht, A. (2010): ‘Griekenland is nog lang niet op orde’ (column: ‘Ooggetuigen’), Economisch Statistische Berichten, Vol. 95 (no. 4596), p. 660-661.

Kleinknecht, A. (2009): ‘Een nieuwe schuldencrisis?’, Openbaar Bestuur, no. 5, 5/2009, blz. 2-5.https://alfredkleinknecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/Nr-5-Pag2-Schuldencrisis.pdf.pdf

Kleinknecht, A.: ‘De onverwachte wederopstanding van Keynes’, in: Waterstof – Krant van Water­land, nr. 31, februari 2008 (www.waterlandstichting.nl).

Kleinknecht, A, C.W.M. Naastepad, S. Storm (2008): ‘De markt jaagt de bureaucratie aan’, in: T. Bakker & R. Brouwer (red.), Liberticide, Utrecht: Uitgeverij IJzer.

Kleinknecht, A.: ‘Wat te doen bij een groeivertraging in de VS?’, Tijdschrift voor Open­bare Finan­ciën, p. 21-24 (http://wimdreesstichting.nl/).

Kleinknecht, A., C.W.M. Naastepad, S. Storm & R. Vergeer (2008): ‘Is een flexibele arbeids­markt wel zo wen­se­lijk?’, in SPanning, jg. 10, juni 2008, no. 6, blz. 3-7; reprinted in: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jg. 42 (3), 2008, blz. 3-6.

Kleinknecht, A., C.W.M.Naastepad & S.T.H. Storm: ‘Overdaad schaadt: meer managers, minder pro­ducti­vi­teits­groei’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 91 (no. 4493), p. 437-440.

Kleinknecht, A., C.W.M.Naastepad & S.T.H. Storm: ‘Nederlandse economie in de fuik van de loon­matiging’, Spil, no. 5 (229-230), 2006, p. 5-11.

Kleinknecht, A., C.W.M. Naastepad & S.T.H. Storm: ‘Links conservatisme – opmerkingen bij het Manifest van Waterland’, Waterstof – Krant van Waterland, nr. 19, December 2006 (www.waterlandstichting.nl).

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Opties voor de vakbeweging in een kleine open economie’, in S. van der Velden (red., 2005), Kranen over de wal, Amsterdam: Aksant & Vakbondshistorische Vereni­ging, p. 87-97.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Lonen en arbeidsproductiviteit, een poging tot ver­hel­de­ring’, in: H. Boot (red., 2005), Om de vereniging van de arbeid, Amsterdam: Soli­da­riteit, p. 59-70.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Loonmatiging schaadt productiviteitsontwikkeling wel’, Eco­no­misch Statistische Berichten, Vol. 89 (no. 4441), September 2004, p. 413-417.

Van der Panne, G. & A. Kleinknecht: ‘Van Stanford naar Zandvoort’, Economisch Sta­tis­tische Be­richten, Vol. 88 (no. 4403), May 2003, p. 236-239.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Is loonmatiging goed voor de export?’, Econo­misch Sta­tistische Be­rich­ten, Vol. 87 (2002), p. 624-626.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘De wonderbaarlijke verdwijning van de inno­va­tie­ve dyna­miek’, in: A. Wit­te­veen, M. Zegveld & A. van Witteloostuijn (editors): De grote lijn. Strategie en strategisch manage­ment, Schiedam: Scriptum, 2002, p. 199-219.

Kleinknecht, A.: ‘Made in Germany: ieder nadeel heb z’n voordeel’, ESB Dossier, Vol. 87 (no. 4387), Decem­ber 2002, p. D13.

Kleinknecht, A.: ‘Nieuwe economie of domme economie?’, ESB Dossier, Vol. 86 (no. 4299), March 2001, p. D10-D11.

Kleinknecht, A.: ‘Looneisen komen altijd op het verkeerde moment’, in: F. Catz, S. Kooistra, J. Hooiveld & P. Plas (editors), CAO Jaarboek 2000-2001, Amsterdam: FNV, 2001, p. 47-50.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Industrie- en dienstenbeleid: een dwaalspoor?’, Tijd­schrift voor Poli­tie­ke Ekonomie, Vol. 23 (1), 2001, p. 58-70.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Zonder loonmatiging hogere arbeidsproductiviteit en meer kwaliteit’, Christen Democratische Verkenningen (Themanummer 2001), no. 7/8/9, p. 33-40.

Kleinknecht, A.: ‘Nostalgisch rondje’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 86 (4334), 2001, p. 879.

Kleinknecht, A. (2000): ‘De vijfde van Kondratieff’, Economisch Statistische Berich­ten, Vol. 85, March 2000, p. 171.

Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad: ‘Subtopper in de ‘Nieuwe Economie’?’, Economisch Sta­tis­ti­sche Be­richten, Vol. 85, July 2000, p. 576-578.

Kleinknecht, A.: ‘Veel mainport, weinig brainport’, in: Conference Proceedings (TRAIL) ‘Hoe hoog is het Oranje-gehalte in verkeers- en vervoerland?’, June 2000, Trail Institute: TU Delft.

Kleinknecht, A.: ‘De EMU als beproeving voor Europa’, in: G. Reuten, K. Ven­drik & R. Went (edi­­­tors): De prijs van de Euro, Amsterdam: Van Gennep, 1998, p. 88-95.

Kleinknecht, A.: ‘In het moeras van het steunbeleid’, Economisch Statistische Berichten, Vol. 83, April 1998, p. 339-341.

Kleinknecht, A.: ‘Mythen in de Polder’, Inaugural Lecture as a Professor in the Economics of Inno­­vation at Delft Uni­­ver­sity of Tech­­nology, March 1998, published in: Tijdschrift voor Poli­tie­ke Ekonomie, Vol 21 (1998), p. 3-23.

Kleinknecht, A.: ‘Het mirakel in de polder’, Index, Vol. 4, no. 7, Statistics Netherlands: Voor­burg, Augus­t 1997, p. 8-9.

Kleinknecht, A., R. Oostendorp & M. Pradhan: ‘Flexibiliteit en prestaties’, Economisch Sta­tis­ti­sche Be­­rich­ten, Vol. 82, November 1997, p. 869-870.

Kleinknecht, A.: ‘Regionale variatie in innovatie’, in: O. Atzema & J. van Dijk (editors): Tech­­no­lo­gie en de regio­­­­na­le arbeidsmarkt, Assen: Van Gorcum, 1996, p. 17-28.

Kleinknecht, E.: ‘Potverteren met loonmatiging en flexibilisering’, Economisch Sta­tis­ti­­­­sche Be­rich­ten, Vol. 81, July 1996, p. 622-625.

Kleinknecht, A.: ‘Verborgen kosten van loonmatiging (naschrift)’, Economisch Sta­tis­ti­sche Be­rich­­­ten, Vol. 81, August 1996, p. 694-695.

Kleinknecht, A. & J. ter Wengel: ‘Feiten over globalisering’, Economisch Statistische Be­­rich­ten, Vol. 81, Octo­ber 1996, p. 831-833.

Kleinknecht, A. & J. ter Wengel: ‘Een overschat fenomeen (naschrift)’, Economisch Sta­ti­sti­sche Be­­­richten, Vol. 81, November 1996, p. 918-919.

Kleinknecht, A.: ‘Loonmatiging frustreert innovatieproces’, De Ingenieur, Vol. 108, no. 2, Feb­ruary 1996, p. 32-35.

Kleinknecht, A.: ‘Innovatie, imitatie en R&D-samenwerking: Nederland vergeleken met vijf an­de­re lan­den’, in F.J.M. Zwetsloot (editor): De markt voor wetenschappelijk onder­zoek, Utrecht: Lem­ma, 1996, p. 209-227.

Kleinknecht, A.: ‘De mythe van de globalisering en de Nederlandse concurrentieposi­tie’ in De Ne­­der­land­­se ar­beids­marktdag 1995. Flexibilisering: het Nederlandse antwoord op in­ternationa­li­sering?, Statistics Nether­lands: Voor­burg/Heerlen, June 1996.

Kleinknecht, A.: ‘Een nieuwe Belle Epoque?’, Economisch Statistische Berich­ten, Vol. 80, July 1995, p. 647.

Budil-Nadvornikova, H., E. Brouwer & A. Kleinknecht: ‘De regionale spreiding van pro­­­duct-inno­va­ties in Ne­der­land’, in E. Wever & W. van der Velden (editors): Nederland is meer dan de Rand­stad. De eman­ci­pa­tie van overig Nederland, Assen: Van Gor­cum, 1995, p. 129-139.

Kleinknecht, A.: ‘Heeft Nederland een loongolf nodig?’, Inaugural lecture as a professor of econo­mics, Free University, Amsterdam, September 1994, published in Tijdschrift voor Politieke Eko­no­­mie, Vol. 17, no. 2 (1994), p. 5-24.

Kleinknecht, A.: ‘Werkgelegenheidswonder?’, Economisch Statisti­sche Berich­ten, Vol. 79, Oc­tober 1994, p. 935.

Kleinknecht, A.: ‘Exit loonmatiging’ (Reply to Ton van Schaik, Henk Don, Cees van Pari­don, Coen Teu­lings en Ben Dankbaar), Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, Vol. 17, no. 4 (1994), p. 57-69.

Kleinknecht, A. & J.P.M. Sterk: ‘Innovatie in Neder­land: een bron van zorg’, Econo­misch Stati­sti­sche Be­rich­ten Vol. 78, July 1993, p. 680-682.

Kleinknecht, A., J.O.N. Reijnen & W. Smits: ‘Innovatie-indi­catoren: vernieuwing in het Nederland­se be­drijfs­le­ven’, in J.W.A. van Dijk & L. Soe­te (editors): Innovatiebe­leid in een eco­no­mie met open gren­zen, Alphen aan de Rijn: Samson, 1992, p. 95-117.

Brouwer, E. & A. Kleinknecht: ‘Technologie en de ex­port-intensiteit van Nederlandse be­drij­ven’, in J.W.A. van Dijk & L. Soe­te (editors): Innovatiebeleid in een economie met open gren­zen, Alphen aan de Rijn: Sam­son, 1992, p. 131-144.

Kleinknecht, A.: ‘Vakbeweging en krisis – krisis van de vak­bewe­ging­?’, Tijdschrift voor Poli­tieke Eko­nomie, Vol. 11 (1988), p. 23-34.

Kleinknecht, A. & B. Verspagen: ‘R&D en concurrentiever­mogen’, Economisch Sta­tis­tische Be­rich­ten, Vol. 72, April 1987, p. 343-345.

Kleinknecht, A.: ‘Subsidies op O&O: een dubieuze zaak?’, Econo­misch Statistische Be­richten, Vol. 72, Octo­ber 1987, p. 999-1000.

Kleinknecht, A. & A. Mouwen (with the assistance of H. Dieperink and J. den Ronden): ‘Regio­na­le in­no­vatie: Ver­schui­­ving naar de ‘Half­wegzo­ne’?’, in W.T.M. Molle (editor): Innovatie en re­­gio, Den Haag: Staats­uit­ge­verij, 1985, p. 125-141.

Dijk, J.W.A. van & A. Kleinknecht: ‘De positie van mid­del­­grote en kleine onder­ne­min­gen in het Ne­der­­landse inno­­­va­­tiebe­leid’, Econo­misch Statistische Berichten, Vol. 69, Sep­tem­ber 1984, p. 894-899.